การจองภาพหมู่และดีวีดีการแสดงของนักเรียน งานประจำปี Montfort Variety Education 2018 “The Family of LOVE”
(12/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน)      
ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
(19/พฤศจิกายน/2561 ::
จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน)      
เชิญชวนคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมบริจาคฝาอะลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(02/พฤศจิกายน/2561 ::
จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน)