VDO กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562      

VDO รวมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2562      

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว      

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562      

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562      

VDO ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งประธานและสภานักเรียน      

การเลือกตั้งประธานนักเรียน62      

บรรยากาศการแข่งขันแชร์บอลหญิงชั้นป.4      

VDO นโยบายผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน 2562      

นักเรียนชั้น ป.6 เดินทางเข้าค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ