บรรยากาศการซ้อมคณะนักร้องประสานเสียง      

ปฐมนิเทศก์การใช้ห้องสมุดนักเรียนป.1      

โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน:ปิงปอง      

Summer 2562 - ป.2 กิจกรรมทัศนศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่      

โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน:Keyboard      

VDO กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562      

บรรยากาศการถ่ายภาพผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียน      

โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน:Basketball      

โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน:รำไทย      

โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน:Colorful summer through Chinese