อัลบัมภาพที่ 11500    งานอภิบาลเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 2/2557
อัลบัมภาพที่ 11469    งานอภิบาลนำกระเช้าและหนังสือขอบคุณสถานที่ ที่่นำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
<< Back Next >>