อัลบัมภาพที่ 15890    ประชุมครูประจำเดือนมกราคม
อัลบัมภาพที่ 15867    ร่วมประชุม "140 ปี การศึกษาเอกชนเชียงใหม่ 100 ปี ร้อยใจโรงเรียนราษฎร์ไทยก้าวไกลสู่สากล
<< Back Next >>