อัลบัมภาพที่ 16114    รับเหรียญทอง โครงการ KingClass Korea Super Camp 2017
อัลบัมภาพที่ 16113    รับรางวัลชนะเลิศ Sumo2018 Balancing Robot
<< Back Next >>