อัลบัมภาพที่ 17622    ฝ่ายบุคลากรติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว
<< Back Next >>