อัลบัมภาพที่ 19014    ชมรมลูกเสือกองร้อยสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
อัลบัมภาพที่ 18996    ชมรมฟุตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
<< Back Next >>