อัลบัมภาพที่ 18830    คณะเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
อัลบัมภาพที่ 18798    ประชุมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม
<< Back Next >>