อัลบัมภาพที่ 17832    นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2018 (งานกิจกรรมนักเรียน)
อัลบัมภาพที่ 17831    นักเรียนฝึกซ้อมกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (งานกีฬา)
<< Back Next >>