อัลบัมภาพที่ 18120    ซ้อมพิธีการ และการแสดงพิธีเปิดงานประจำปี 2561 (งานกิจกรรมนักเรียน)
อัลบัมภาพที่ 18119    พิธีสักการะนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (งานกิจกรรมนักเรียน)
<< Back Next >>