อัลบัมภาพที่ 17826    สอบครูผู้สอนเปียโนโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
อัลบัมภาพที่ 17824    ประชุมประจำเดือนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
<< Back Next >>