อัลบัมภาพที่ 17830    เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
อัลบัมภาพที่ 17828    ครูไพจิต โกมาสถิตย์ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ Teacher Claire North และตัวแทนครูร่วมแสดงความยินดีกับ Ms. Rowena Degino Komkham คลอดบุตร (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
<< Back Next >>