อัลบัมภาพที่ 17818    สอบสัมภาษตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
อัลบัมภาพที่ 17816    การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
<< Back Next >>