อัลบัมภาพที่ 18121    กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
อัลบัมภาพที่ 18118    ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.ธันวา สุวรรณชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
<< Back Next >>