อัลบัมภาพที่ 18958    ชมรมเปตอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
อัลบัมภาพที่ 18957    ชมรมศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
<< Back Next >>