อัลบัมภาพที่ 11500    งานอภิบาลเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 2/2557 (งานอภิบาล)
อัลบัมภาพที่ 11495    กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) (งานกิจกรรมนักเรียน)
<< Back Next >>