[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว:
ชื่อ:      
ฉายา:
อายุงาน: 2018 ปี 3 เดือน 24 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 2558  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ ผ่าน

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2555 ประธานที่ปรึกษา งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
2555 ประธานที่ปรึกษา งานดุริยางค์
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 18 พ.ค. 2560-19 พ.ค. 2560 รายงาน
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงงานแบบ STEM อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) 25 มิ.ย. 2559 รายงาน
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559 รายงาน
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 19 เม.ย. 2559 รายงาน
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 20 เม.ย. 2559 รายงาน
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 20 เม.ย. 2559 รายงาน
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 29 เม.ย. 2559 รายงาน
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ Learning with Ipad ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 ม.ค. 2558 รายงาน

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (1)
     หน้าที่    แผนงาน บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ขั้นตอน 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์รายวิชาตามเป้าหมายที่กำหนดและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กำหนดการ จัดแข่งขัน A MATH ประจำปี2560 รอบคัดเลือก
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (4)
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการ
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (5)
 แจ้งหยุดเรียนในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 19 พ.ค. 2560
 ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู 2560 18 ก.ค. 2560
 ละครภาษาไทย เรื่องสังข์ทอง ตอน เลือกคู่หาปลา 12 ก.ย. 2560
 ไฮไลท์ฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ มงฟอร์ต vs ปรินส์รอยแยลส์ 13 ก.ย. 2560
 EP 5 & 6 Field Trip 2017 12 ก.พ. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
  6 มิ.ย. 2560
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (3)
ประชุมครู EP ครั้งที่ 124 พ.ค. 2560
บุคลากรโรงเรียนเป็นวิทยากรนำเสนอแนวทางการจัดทำแผนงาน โครงการ ตามระบบ PDCA แก่บุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 23 พ.ค. 2560
16 พ.ค. 2560
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(23)
โรงเรียนมอบเค้กร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของครูนฤมล ภักดี ครูที่ปรึกษา ป.4/226 ก.พ. 2561
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจครูณพวรรณ เมธีชุติกุล ครูที่ปรึกษา ป.6/226 ก.พ. 2561
นักเรียนเขัารับเกียรติบัตรจากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 22 ก.พ. 2561
นักเรียนวงดุริยางค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมและโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) ร่วมแสดงพิธีเปิดงานกรีฑาสีประจำปี 2560 22 ม.ค. 2561
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมแนวทางการวางแผนการนำระบบ SWIS มาใช้ในระบบประกันคุณภาพภายใน18 ม.ค. 2561
งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่คุณเกษม สาธร 5 ม.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลฉงซิน คัพ ครั้งที่ 1119 ธ.ค. 2560
ผลงานการประกวดภาพระบายสีกิจกรรมคริสต์มาส7 ธ.ค. 2560
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2560 สาระคณิตศาสตร์ 30 พ.ย. 2560
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี นักเรียนชั้นป.5/428 พ.ย. 2560
รองชนะเลิศอันดับ 2 สิงห์จูเนีย์คัพ (ภาคเหนือ)27 พ.ย. 2560
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 รุ่น 1 14 พ.ย. 2560
8 พ.ย. 2560
คณะภราดา ผู้ร่วมบริหารตัวแทนครูเข้าคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด27 ก.ย. 2560
ขอเเสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด ในการแข่งขันกีฬานักเรียนเชียงใหม่ Student Open 201731 ส.ค. 2560
ครูสุพัตรา มหายศ รับประกาศเกียรติคุณบัตรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 5 ก.ค. 2560
พิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย 30 มิ.ย. 2560
ชนะเลิศนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม20 มิ.ย. 2560
ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.5 12 มิ.ย. 2560
มาสเตอร์ธันวา สุวรรณชื่น คณะกรรมการบริหารระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และคณะครูเยี่ยมไข้และให้กำลังใจมาสเตอร์จิรศักดิ์ ศรีสุขประภัสสร ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/72 มิ.ย. 2560
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 25601 มิ.ย. 2560
22 พ.ค. 2560
16 พ.ค. 2560

• แฟ้มผลงาน (0)