Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
กิจกรรมสุขสันต์วันอำลา Summer Course (25 เม.ย. 2561)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน(ลูกเสือกองร้อยพิเศษ) (24 เม.ย. 2561)
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2560 (23 เม.ย. 2561)
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.4 (20 เม.ย. 2561)
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.1 (20 เม.ย. 2561)
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4 (20 เม.ย. 2561)
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.5 (19 เม.ย. 2561)
กิจกรรมทัศนศึกษา ภาคฤดูร้อน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (19 เม.ย. 2561)
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.6 (19 เม.ย. 2561)
ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.2 (18 เม.ย. 2561)
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)อัลบั้ม2 (11 เม.ย. 2561)
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)อัลบั้ม 1 (11 เม.ย. 2561)
รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ GLOBE Student Research (11 เม.ย. 2561)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (10/04/61) (10 เม.ย. 2561)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (09/04/61) (9 เม.ย. 2561)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (05/04/61) (5 เม.ย. 2561)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (04/04/61) (4 เม.ย. 2561)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (03/04/61) (3 เม.ย. 2561)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (30/03/61) (30 มี.ค. 2561)
คะแนนเต็ม 100 คะแนน สอบ O-Net (30 มี.ค. 2561)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (29/03/61) (29 มี.ค. 2561)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (28/03/61) (28 มี.ค. 2561)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (27/03/61) (27 มี.ค. 2561)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (26 มี.ค. 2561)
เปิดเรียนโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (26 มี.ค. 2561)
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 (6 มี.ค. 2561)
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 (5 มี.ค. 2561)
รางวัลจากการเเข่งขันเทควันโด 3 รายการ (2 มี.ค. 2561)
รับเหรียญทอง โครงการ KingClass Korea Super Camp 2017 (2 มี.ค. 2561)
รับรางวัลชนะเลิศ Sumo2018 Balancing Robot (2 มี.ค. 2561)
นักเรียนรับเกียรติบัตรผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 (1 มี.ค. 2561)
รับรางวัลเหรียญทอง การทดสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “เพชรบวรวิทย์” (26 ก.พ. 2561)
รับรางวัลดีเด่น การประกวดวาดภาพตามรอยพระอัจฉริยภาพ หมอเจ้าฟ้า เนื่องในวันมหิดล (26 ก.พ. 2561)
ตัวแทนประเทศไทยส่งรูปภาพเข้าร่วมแข่งขัน United Through Space (26 ก.พ. 2561)
กิจกรรมแสดงความสามารถนักเรียนทางด้านดนตรี RECITAL 2017 (25 ก.พ. 2561)
พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2560 (25 ก.พ. 2561)
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ป. 1-3 (22 ก.พ. 2561)
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ป. 4-6 (21 ก.พ. 2561)
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (21 ก.พ. 2561)
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ป.1-3 (21 ก.พ. 2561)
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ (21 ก.พ. 2561)
นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์ (19 ก.พ. 2561)
งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560 (17 ก.พ. 2561)
กิจกรรมอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (16 ก.พ. 2561)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6 (อัลบั้ม 1) (16 ก.พ. 2561)
กิจกรรมประกวดการไหว้ ป.3และป.6 (15 ก.พ. 2561)
การซ้อมรับเกียรติบัตรงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560 (15 ก.พ. 2561)
การแข่งขันฟุตบอล ทีมบุคลากรของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย VS ทีมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (15 ก.พ. 2561)
พิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถ้า (15 ก.พ. 2561)
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ณัทณเอก สมาธิ ชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาเทควันโด (15 ก.พ. 2561)
 1 2 3 4  >>   >|