Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
นักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ (23 มิ.ย. 2560)
นักเรียน ป.3/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว (23 มิ.ย. 2560)
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน (22 มิ.ย. 2560)
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัีมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด (22 มิ.ย. 2560)
ชมรมประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (21 มิ.ย. 2560)
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด (21 มิ.ย. 2560)
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน (21 มิ.ย. 2560)
นักเรียน ป.5/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล (21 มิ.ย. 2560)
แข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (20 มิ.ย. 2560)
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ (20 มิ.ย. 2560)
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย (20 มิ.ย. 2560)
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนโสต (20 มิ.ย. 2560)
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า (20 มิ.ย. 2560)
นักเรียน ป.6/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล (20 มิ.ย. 2560)
ชนะเลิศนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (20 มิ.ย. 2560)
อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (17 มิ.ย. 2560)
นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมบ้านเวียงพิงค์ (16 มิ.ย. 2560)
นักเรียนชั้น ป.3/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว (16 มิ.ย. 2560)
พิธีไหว้ครู (15 มิ.ย. 2560)
ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 (14 มิ.ย. 2560)
ให้ความรู้ เรื่อง โรคไข้เลือดออก (14 มิ.ย. 2560)
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้ (14 มิ.ย. 2560)
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิสมานใจ (14 มิ.ย. 2560)
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมบ้านธรรมปกรณ์ (14 มิ.ย. 2560)
นักเรียน ป.4/3 ไปสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว (14 มิ.ย. 2560)
ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.6 (14 มิ.ย. 2560)
ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู (13 มิ.ย. 2560)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 Yamaha Thailand Music Festival 2017 (13 มิ.ย. 2560)
ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.5 (12 มิ.ย. 2560)
กิจกรรมพันธสัญญา ป.4 ป.5 ป.6 (11 มิ.ย. 2560)
กิจกรรมพันธสัญญา ป.1 ป.2 ป.3 (10 มิ.ย. 2560)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (9 มิ.ย. 2560)
นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ (9 มิ.ย. 2560)
นักเรียน ป.3/1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว (9 มิ.ย. 2560)
ประกวดผลงานกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560 (9 มิ.ย. 2560)
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า (8 มิ.ย. 2560)
นักเรียน ป.6/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล (8 มิ.ย. 2560)
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย (8 มิ.ย. 2560)
สัมภาษณ์ เด็กมงฟอร์ตตัวแทนหมากรุกทีมชาติไทยที่มีอายุน้อยที่สุด (7 มิ.ย. 2560)
ผู้อำนวยการ มอบรางวัลให้นักเรียนที่ชนะการประกวดใส่ทำนองเพลง รณรงค์ทิ้งขยะลงถัง (7 มิ.ย. 2560)
แข่งขันแชร์บอลสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (7 มิ.ย. 2560)
นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมบ้านอากาเป้ (7 มิ.ย. 2560)
นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมบ้านสมานใจ (7 มิ.ย. 2560)
นักเรียน ป.4/2 ไปสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์ (7 มิ.ย. 2560)
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ (6 มิ.ย. 2560)
เลือกตั้งประธานนักเรียน (6 มิ.ย. 2560)
รับเหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2017 (6 มิ.ย. 2560)
ทีมเบเกอรี่รับการอบรมวิธีการทำขนมปังนิ่มจากบริษัทริชโปรดักซ์ (6 มิ.ย. 2560)
มอบโล่ยอดนักอ่าน กิจกรรม My Book Review ปี 4 ปีการศึกษา 2559 (6 มิ.ย. 2560)
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู (6 มิ.ย. 2560)
 1 2 3 4  >>   >|