Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ (วันนี้)
นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์ (19 ก.พ. 2561)
งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560 (17 ก.พ. 2561)
กิจกรรมอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (16 ก.พ. 2561)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6 (อัลบั้ม 1) (16 ก.พ. 2561)
กิจกรรมประกวดการไหว้ ป.3และป.6 (15 ก.พ. 2561)
การซ้อมรับเกียรติบัตรงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560 (15 ก.พ. 2561)
การแข่งขันฟุตบอล ทีมบุคลากรของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย VS ทีมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (15 ก.พ. 2561)
พิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถ้า (15 ก.พ. 2561)
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ณัทณเอก สมาธิ ชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาเทควันโด (15 ก.พ. 2561)
กิจกรรมประกวดการไหว้ ชั้น ป.2 เเละ ป.5 (14 ก.พ. 2561)
กาดนัด MCP ครั้งที่ 6 (14 ก.พ. 2561)
การนำเสนอผลงานนักเรียน หลักสูตร English Program (14 ก.พ. 2561)
ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (13 ก.พ. 2561)
ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (13 ก.พ. 2561)
ประกวดการไหว้ (13 ก.พ. 2561)
รับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติครูโรงเรียนเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี (12 ก.พ. 2561)
ชมรมเครื่องสายตะวันตก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (9 ก.พ. 2561)
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 รุ่น 2 (9 ก.พ. 2561)
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 รุ่น 1 (9 ก.พ. 2561)
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 08/02/61 (8 ก.พ. 2561)
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนจากเมืองกว่างโจว (8 ก.พ. 2561)
การแข่งขันฟุตบอล ชั้นป.1-3 และชั้นป.4-6 (08/02/2561) (8 ก.พ. 2561)
ชมรมนักทดลองวิทย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (8 ก.พ. 2561)
นักศึกษาจีนอำลากลับประเทศจีน (7 ก.พ. 2561)
การแข่งขันฟุตบอล ชั้นป.1-3 และชั้นป.4-6 (07/02/2561) (7 ก.พ. 2561)
ชมรมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (7 ก.พ. 2561)
การแข่งขันฟุตบอล ชั้นป.1-3 และชั้นป.4-6 (06/02/2561) (7 ก.พ. 2561)
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 06/02/61 (6 ก.พ. 2561)
ชมรมกีต้าร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (6 ก.พ. 2561)
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 05/02/61 (5 ก.พ. 2561)
ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ (ด้านวิชาการ) ประจำปี 2561 (5 ก.พ. 2561)
การแข่งขันฟุตบอล ชั้นป.1-3 และชั้นป.4-6 (05/02/2561) (5 ก.พ. 2561)
ชมรม Crossword Game ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (5 ก.พ. 2561)
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ (2 ก.พ. 2561)
การแข่งขันฟุตบอล ชั้นป.1-3 และชั้นป.4-6 (02/02/2561) (2 ก.พ. 2561)
ชมรมหมากรุกไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (2 ก.พ. 2561)
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 01/02/61 (1 ก.พ. 2561)
การแข่งขันฟุตบอล ชั้นป.1-3 และชั้นป.4-6 (01/02/2561) (1 ก.พ. 2561)
ชมรมนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (1 ก.พ. 2561)
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 31/01/61 (31 ม.ค. 2561)
การแข่งขันฟุตบอล ชั้นป.1-3 และชั้นป.4-6 (31/01/2561) (31 ม.ค. 2561)
บริการตรวจวัดสายตาโดยจักษุแพทย์ สำหรับนักเรียนที่ผลการตรวจตาเบื้องต้นผิดปกติ และผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น (31 ม.ค. 2561)
ชมรมลูกเสือกองร้อยสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (31 ม.ค. 2561)
การแข่งขันฟุตบอล ชั้นป.1-3 และชั้นป.4-6 (30/01/2561) (31 ม.ค. 2561)
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 30/01/61 (30 ม.ค. 2561)
แข่งขันฟุตบอล ป.1-3 และ ป.4-6 (30 ม.ค. 2561)
ชมรม Crossword Game ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (30 ม.ค. 2561)
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน (29 ม.ค. 2561)
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge Test นักเรียน EP 2, EP 4 และ EP 6 (29 ม.ค. 2561)
 1 2 3 4  >>   >|