Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.3 (19 เม.ย. 2562)
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.1 (18 เม.ย. 2562)
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.6 (18 เม.ย. 2562)
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.2 (18 เม.ย. 2562)
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.5 (18 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 (17 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน กิจกรรมบาสเกตบอล (17 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 5/8 (17 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 5/7 (17 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 5/6 (17 เม.ย. 2562)
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (11 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน เทเบิลเทนนิส (10 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อนMCP Genius Kids (Math) ป.2-3 (10 เม.ย. 2562)
ค่ายเตรียมความพร้อม ป.3 ขึ้น ป.4 (10 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 5/5 (10 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 5/4 (10 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Smartphone (Smart Car Robot) (9 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน Photo Retouching and Video Editing (9 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน Block programming and Animation (9 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 5/3 (9 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 5/2 (9 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 5/1 (9 เม.ย. 2562)
กิจกรรมละครเพลง 2018 เรื่อง เพลงรักเพลงชีวิต (9 เม.ย. 2562)
เชพร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดัง สอนทำซูชิ ในกิจกรรมเชฟจิ๋วกระทะร้อน (8 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน Colorful summer through Chinese (8 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน English Summer Course (8 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 3/7 (8 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 2/7 (8 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง EP6 (8 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 3/6 (8 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน เชฟจิ๋วกระทะร้อน (5 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ชั้น ป.4 (5 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ว่ายน้ำ (5 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 3/5 (5 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 3/4 (5 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 3/3 (5 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 3/2 (5 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 3/1 (5 เม.ย. 2562)
ตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (4 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน กีตาร์ (4 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 (4 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 4/6 (4 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 4/5 (4 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 4/4 (4 เม.ย. 2562)
รับเหรียญทอง ผู้ที่ได้คะแนนเต็ม สอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 (3 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน พัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 (3 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน คีย์บอร์ดพื้นฐาน ชั้น ป.1-ป.3 (3 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 4/3 (3 เม.ย. 2562)
ตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (3 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 4/2 (3 เม.ย. 2562)
 1 2 3 4  >>   >|