Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
แข่งขัน English Speaking Contest 2017 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 6 (เมื่อวานนี้)
การแข่งขัน English Speaking Contest 2017 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 3 (เมื่อวานนี้)
ชมรมฟุตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (เมื่อวานนี้)
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น (19 ส.ค. 2560)
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 2560 (18 ส.ค. 2560)
กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์แสนสนุก เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (18 ส.ค. 2560)
กาดนัด MCP ครั้งที่ 2 (18 ส.ค. 2560)
นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ (18 ส.ค. 2560)
นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า (18 ส.ค. 2560)
นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว (18 ส.ค. 2560)
การประกวด Montfort’s Got Talent เพลงไทย ชั้น ป.1-ป.3 (18 ส.ค. 2560)
การประกวด Montfort’s Got Talent เพลงไทย ชั้น ป.4-ป.6 (18 ส.ค. 2560)
ชมรมปั้นดินน้ำมัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (17 ส.ค. 2560)
นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด (17 ส.ค. 2560)
นักเรียนชั้น ป.5/6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล (17 ส.ค. 2560)
นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน (17 ส.ค. 2560)
ประกวด Montfort’s Got Talent The Best Singers รอบชิงชนะเลิศ ประเภทเพลงสากล ระดับชั้น ป.4-ป.6 (16 ส.ค. 2560)
แข่งขันไข่ตกไม่แตก ระดับชั้น ป.2 และ ป.3 (16 ส.ค. 2560)
ชมรมเทเบิลเทนนิส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (16 ส.ค. 2560)
Montfort’s Got Talent The Best Singers รอบชิงชนะเลิศ ประเภทเพลงสากล ป.1-ป.3 (16 ส.ค. 2560)
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมบ้านธรรมปกรณ์ (16 ส.ค. 2560)
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมบ้านสมานใจ (16 ส.ค. 2560)
นักเรียน ป.4/7 ไปสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว (16 ส.ค. 2560)
แข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (15 ส.ค. 2560)
คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ ๙ (15 ส.ค. 2560)
พิธีบูชาขอบพระคุณวันแม่พระอัสสัมชัญ (15 ส.ค. 2560)
ผลงานชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2560 (11 ส.ค. 2560)
คณะครูร่วมพิธีถวายพระพร 5 ศาสนา แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี (11 ส.ค. 2560)
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (11 ส.ค. 2560)
นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า (11 ส.ค. 2560)
นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านเวียงพิงค์ (11 ส.ค. 2560)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 (11 ส.ค. 2560)
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ MCP Academic Competition 2017 ระดับชั้นป.4 และ ป.5 (10 ส.ค. 2560)
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (09/08/2560) (10 ส.ค. 2560)
นักเรียนชั้น ป.5/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล (10 ส.ค. 2560)
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ MCP Academic Competition 2017 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 2 (10 ส.ค. 2560)
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน (10 ส.ค. 2560)
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด (10 ส.ค. 2560)
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ MCP Academic Competition 2017 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป.6 (9 ส.ค. 2560)
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (09/08/2560) (9 ส.ค. 2560)
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ MCP Academic Competition 2017 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 1 (9 ส.ค. 2560)
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ MCP Academic Competition 2017 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 3 (9 ส.ค. 2560)
นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมบ้านสมานใจ (9 ส.ค. 2560)
นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้ (9 ส.ค. 2560)
ชมรมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (9 ส.ค. 2560)
นักเรียนชั้น ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์ (9 ส.ค. 2560)
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (08/08/2560) (8 ส.ค. 2560)
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า (8 ส.ค. 2560)
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉาย (8 ส.ค. 2560)
แพทย์มาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี2560 (8 ส.ค. 2560)
 1 2 3 4  >>   >|