Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
กิจกรรม STEAM ศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันนี้)
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 ระหว่าง ป.5/2กับป.5/8 (วันนี้)
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3 ระหว่าง ป.3/2กับ ป.3/3 (วันนี้)
นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว (วันนี้)
นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้ (วันนี้)
พิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562 (อัลบั้ม2) (วันนี้)
พิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562 (อัลบั้ม 1) (วันนี้)
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 ระหว่าง ป.5/1 กับ ป.5/5 (เมื่อวานนี้)
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3 ระหว่าง ป.3/4กับ ป.3/5 (เมื่อวานนี้)
มอบของรางวัลนักเรียนชั้น ป.1, ป.4-ป.6 ที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 (เมื่อวานนี้)
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า (เมื่อวานนี้)
มอบของรางวัลชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (เมื่อวานนี้)
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล (เมื่อวานนี้)
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ (เมื่อวานนี้)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเดี่ยว คลาส A รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย (เมื่อวานนี้)
รับรางวัลชนะเลิศ คลาส DG การแข่งขันกอล์ฟ รายการ Singha Junior Chiang (เมื่อวานนี้)
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (17 มิ.ย. 2562)
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3 ระหว่าง ป.3/1กับ ป.3/8 (17 มิ.ย. 2562)
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 ระหว่าง ป.5/7กับป.5/9 (17 มิ.ย. 2562)
รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์คำ ครั้งที่ 2 (14 มิ.ย. 2562)
กิจกรรม Care for a Plant (14 มิ.ย. 2562)
นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ เวียงพิงค์ (14 มิ.ย. 2562)
มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (14 มิ.ย. 2562)
นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมมูลนิธิดอกไม้ป่า (14 มิ.ย. 2562)
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 คู่ Play off ระหว่าง ป.5/3กับป.5/6 (14 มิ.ย. 2562)
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (14 มิ.ย. 2562)
นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว (14 มิ.ย. 2562)
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (13 มิ.ย. 2562)
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4 (13 มิ.ย. 2562)
มอบรางวัลครูและบุคลากรที่มีสถิติการมาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย (13 มิ.ย. 2562)
มอบรางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก (13 มิ.ย. 2562)
มอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี (13 มิ.ย. 2562)
พิธีไหว้ครู 2562 (อัลบั้ม2) (13 มิ.ย. 2562)
พิธีไหว้ครู 2562 (อัลบั้ม1) (13 มิ.ย. 2562)
ทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (12 มิ.ย. 2562)
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (12 มิ.ย. 2562)
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4 (12 มิ.ย. 2562)
รับรางวัลชนะเลิศรแข่งขัน Yamaha Kids Idol รุ่นอายุ 5-8 ปี (12 มิ.ย. 2562)
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันกีฬาเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2562 (ภาคเหนือ) (12 มิ.ย. 2562)
นักเรียน ป.6/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ (11 มิ.ย. 2562)
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า (11 มิ.ย. 2562)
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล (11 มิ.ย. 2562)
ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (10 มิ.ย. 2562)
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เเละ 6 (10 มิ.ย. 2562)
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ชั้น ป.4/6 กับ ป.4/8 (10 มิ.ย. 2562)
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน (10 มิ.ย. 2562)
กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6) (8 มิ.ย. 2562)
ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 (7 มิ.ย. 2562)
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า (6 มิ.ย. 2562)
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล (6 มิ.ย. 2562)
 1 2 3 4  >>   >|