Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
ต้อนรับ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (28 ก.ค. 2551)
งานมอบรางวัลและเกียรติบัตรครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานนานปี (26 ก.ค. 2551)
ประกันคุณภาพการศึกษา (25 ก.ค. 2551)
นำเสนอบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ (24 ก.ค. 2551)
การประชุม การจัดแข่งขันกรีฑาสี (23 ก.ค. 2551)
การประเมินระดับเพชร (23 ก.ค. 2551)
เยี่ยมไข้ (22 ก.ค. 2551)
ประชุมชี้แจงนโยบายของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (22 ก.ค. 2551)
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในบริเวณโรงเรียน (21 ก.ค. 2551)
ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ (21 ก.ค. 2551)
สัปดาห์พุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา (16 ก.ค. 2551)
เทิดพระคุณนักบุญมงฟอร์ต (16 ก.ค. 2551)
มาเป็นชาวนากันเถอะ (14 ก.ค. 2551)
การสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมเพื่อการพัฒนาองค์กร (Excellence Teamwork )” (14 ก.ค. 2551)
ภราดาบัญชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเยี่ยมโรงเรียน (11 ก.ค. 2551)
คณะครูอาวุโส เยี่ยมโรงเรียน (11 ก.ค. 2551)
คณะครูจากรัฐเวอร์มอนท์ (VERMONT) ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมโรงเรียน (10 ก.ค. 2551)
กิจกรรมทัศนศึกษาวัยซนคนผจญภัย ตอน หนูน้อยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (9 ก.ค. 2551)
อบรมการใช้โปรแกรม e-office และความรู้เกี่ยวกับ พรบ.อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (8 ก.ค. 2551)
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย (8 ก.ค. 2551)
ป.6 ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน (8 ก.ค. 2551)
ทิศทางการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา (7 ก.ค. 2551)
ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ (7 ก.ค. 2551)
ศึกษาดูงาน ระบบสารสนเทศและ e-office (7 ก.ค. 2551)
“Workshop “ SWOT Analysis ” (7 ก.ค. 2551)
“การเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดโรงเรียนสหศึกษา ” (4 ก.ค. 2551)
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสศุกร์ต้นเดือน (4 ก.ค. 2551)
ป.4 ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน (4 ก.ค. 2551)
ป.3 ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน (3 ก.ค. 2551)
ป.2 ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน (2 ก.ค. 2551)
ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน (1 ก.ค. 2551)
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในบริเวณโรงเรียน (1 ก.ค. 2551)
ครูคาทอลิก (30 มิ.ย. 2551)
หมากล้อม เทนนิส (30 มิ.ย. 2551)
การแข่งขันกีฬาหมากล้อม 9 x 9 Battle (30 มิ.ย. 2551)
ฉลองศาสนนามภราดา (30 มิ.ย. 2551)
วันสุนทรภู่ (26 มิ.ย. 2551)
โครงการเยาวชนหัวใจอนุรักษ์พลังงาน (26 มิ.ย. 2551)
มอบชุดกีฬาพร้อมอุปกรณ์กีฬา (24 มิ.ย. 2551)
ฝึกซ้อมรับสถานการณ์อุบัติภัยจากแผ่นดินไหว (24 มิ.ย. 2551)
กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (23 มิ.ย. 2551)
คุณหนูเรียนรู้ รักศิลปะการปั้น (23 มิ.ย. 2551)
สำนักผู้อำนวยการ (23 มิ.ย. 2551)
แนวทางการพัฒนาวงดุริยางค์ (23 มิ.ย. 2551)
พิธีไหว้ครู (19 มิ.ย. 2551)
สัมมนาตัวแทนคณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ( Bilingual ) (18 มิ.ย. 2551)
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2551 (17 มิ.ย. 2551)
การพัฒนา EQ (17 มิ.ย. 2551)
รับมอบร่ม (17 มิ.ย. 2551)
“ ผจญภัย ไนท์ซาฟารี” (17 มิ.ย. 2551)
|<  << 112 113 114 115 116 117 118  >>   >|