Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ (9 ก.ย. 2551)
ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (รัฐราษฎร์นุกูล) จังหวัดแพร่ (9 ก.ย. 2551)
แนวปฏิบัติในการจัดทำ การนำไปใช้ และการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (8 ก.ย. 2551)
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณมิสซาศุกร์ต้นเดือน (8 ก.ย. 2551)
ศิลปินช้างน้อย (8 ก.ย. 2551)
คณะกรรมการระบบสารสนเทศ (7 ก.ย. 2551)
เยี่ยมไข้ (2 ก.ย. 2551)
ประวัติศาสตร์บ้านเฮา (2 ก.ย. 2551)
ศิษย์แท้จริงของสถาบันการศึกษาคาทอลิก (1 ก.ย. 2551)
บทบาทของพ่อแม่ในยุคปัจจุบัน (1 ก.ย. 2551)
สิ่งประดิษฐ์จากลูกมะพร้าว (30 ส.ค. 2551)
การประกวดการแข่งขันการอ่านฟังเสียง (29 ส.ค. 2551)
การอนุรักษ์พลังงานสร้างสรรค์สังคม (27 ส.ค. 2551)
เผยแพร่วัฒนธรรม (27 ส.ค. 2551)
การพัฒนาทักษะครูผู้สอนเป็นภาษาอังกฤษ รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (27 ส.ค. 2551)
ศึกษาดูงานการเรียนการสอนในหลักสูตร EP. (26 ส.ค. 2551)
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในบริเวณโรงเรียน (25 ส.ค. 2551)
ร่วมเป็นกำลังใจและแสดงความยินดีกับมาสเตอร์ปริญญา ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนครูไทยเดินทางไป Vermont,USA (20 ส.ค. 2551)
“การสร้างสื่อนำเสนอเบื้องต้นด้วยโปรแกรม PowerPoint” (20 ส.ค. 2551)
MC TRADING LOCALITY (19 ส.ค. 2551)
การวัดละประเมินผล (19 ส.ค. 2551)
ติดตามการดำเนินงานสหศึกษา (18 ส.ค. 2551)
ทองบาสเกตบอล (18 ส.ค. 2551)
ประชุมประจำเดือนสิงหาคม (15 ส.ค. 2551)
“Macromedia Flash และ Flip Album” (15 ส.ค. 2551)
“การตัดต่อ vdo ด้วยโปรแกรม Proshow” (15 ส.ค. 2551)
ศึกษาดูงาน (15 ส.ค. 2551)
ศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ รวมใจเทิดไท้ 76 พรรษา พระมารดาประชาไทย (14 ส.ค. 2551)
ผ่านการประเมินระดับทอง (14 ส.ค. 2551)
ตรวจประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (14 ส.ค. 2551)
การแข่งขันทักษะทางด้านการพิมพ์ (13 ส.ค. 2551)
ถวายพระพร (13 ส.ค. 2551)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (11 ส.ค. 2551)
วันแม่แห่งชาติ (11 ส.ค. 2551)
เยี่ยมศิษย์เก่า (11 ส.ค. 2551)
“ ย.ยุง ยุ้ง ยุ่ง ” (9 ส.ค. 2551)
“Global worming” (8 ส.ค. 2551)
โลกสวยด้วยมือเรา (8 ส.ค. 2551)
“ตุงล้านนา” (8 ส.ค. 2551)
“ แม่ปิง สายน้ำแห่งชีวิต ” (8 ส.ค. 2551)
“วิถีล้านนา” (8 ส.ค. 2551)
รองชนะเลิศอันดับ 2 ว่ายน้ำ (6 ส.ค. 2551)
ระบบสารสนเทศโรงเรียน (6 ส.ค. 2551)
การแข่งขันกอล์ฟระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2551 (6 ส.ค. 2551)
ประมวลภาพกรีฑาสีประจำปีการศึกษา 2551 (4 ส.ค. 2551)
“Workshop “ SWOT Analysis ” (3 ส.ค. 2551)
กรีฑาสี (2 ส.ค. 2551)
นักเรียนผู้นำส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน (31 ก.ค. 2551)
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในบริเวณโรงเรียน (30 ก.ค. 2551)
ประชุมวางแผนการดำเนินงานสหศึกษา (30 ก.ค. 2551)
|<  << 115 116 117 118 119 120 121  >>   >|