Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ (30 ม.ค. 2562)
Crossword Game Competition 2018 for Grade 5 students (First Round) (29 ม.ค. 2562)
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนมกราคม 2562 (29 ม.ค. 2562)
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล 29/01/62 (29 ม.ค. 2562)
ชมรมเทเบิลเทนนิส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (29 ม.ค. 2562)
ชมรมคณิตคิดสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (29 ม.ค. 2562)
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานและเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (29 ม.ค. 2562)
นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ (29 ม.ค. 2562)
นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า (29 ม.ค. 2562)
นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ (29 ม.ค. 2562)
นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล (29 ม.ค. 2562)
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล 28/01/62 (28 ม.ค. 2562)
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล 25/01/62 (28 ม.ค. 2562)
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล 24/01/62 (28 ม.ค. 2562)
ชมรมปั้นดินน้ำมัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (28 ม.ค. 2562)
ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp # 7 (28 ม.ค. 2562)
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge YLE นักเรียนชั้น ป.2, ป.4 และ ป.6 หลักสูตร English Program (25 ม.ค. 2562)
นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า (25 ม.ค. 2562)
นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว (25 ม.ค. 2562)
รับรางวัลจากการเเข่งขัน The 14 th Thailand National Cheerleading Championship 2018 (24 ม.ค. 2562)
นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล (24 ม.ค. 2562)
นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ (24 ม.ค. 2562)
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล (23 ม.ค. 2562)
ชมรมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (23 ม.ค. 2562)
นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านอากาเป้ (23 ม.ค. 2562)
สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 5 (23 ม.ค. 2562)
นักเรียน ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ (23 ม.ค. 2562)
ชมรมถ่ายภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (23 ม.ค. 2562)
นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว (23 ม.ค. 2562)
ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #7 (อัลบั้ม 2) (23 ม.ค. 2562)
รับรางวัลร้องเพลงละคร Broadway รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศThe 6th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival (23 ม.ค. 2562)
แข่งขันกรีฑาสีรอบคัดเลือก วิ่ง 4x50 เมตร ป.2 เเละ ป.5 (22 ม.ค. 2562)
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า (22 ม.ค. 2562)
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ (22 ม.ค. 2562)
กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมแข่งขันต่อคำศัพท์ไทยสำหรับนักเรียนชั้น ป.5 (22 ม.ค. 2562)
ครูธิดาพร ทองคำ รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (22 ม.ค. 2562)
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่มูลนิธิบ้านสมานใจ (22 ม.ค. 2562)
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล (21 ม.ค. 2562)
แข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก ) (21 ม.ค. 2562)
ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #7 (18 ม.ค. 2562)
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 (18 ม.ค. 2562)
ชมรมเลโก้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (18 ม.ค. 2562)
แข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก ) (17 ม.ค. 2562)
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 (17 ม.ค. 2562)
นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล (17 ม.ค. 2562)
งานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14 (16 ม.ค. 2562)
จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก 15/01/62 ) (15 ม.ค. 2562)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (15 ม.ค. 2562)
ชมรม Thinking club ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (15 ม.ค. 2562)
ชมรม MC.TV. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (15 ม.ค. 2562)
|<  << 1 2 3 4 5  >>   >|