Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 5/5 (10 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 5/4 (10 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Smartphone (Smart Car Robot) (9 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน Photo Retouching and Video Editing (9 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน Block programming and Animation (9 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 5/3 (9 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 5/2 (9 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 5/1 (9 เม.ย. 2562)
กิจกรรมละครเพลง 2018 เรื่อง เพลงรักเพลงชีวิต (9 เม.ย. 2562)
เชพร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดัง สอนทำซูชิ ในกิจกรรมเชฟจิ๋วกระทะร้อน (8 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน Colorful summer through Chinese (8 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน English Summer Course (8 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 3/7 (8 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 2/7 (8 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง EP6 (8 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 3/6 (8 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน เชฟจิ๋วกระทะร้อน (5 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ชั้น ป.4 (5 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ว่ายน้ำ (5 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 3/5 (5 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 3/4 (5 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 3/3 (5 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 3/2 (5 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 3/1 (5 เม.ย. 2562)
ตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (4 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน กีตาร์ (4 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 (4 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 4/6 (4 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 4/5 (4 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 4/4 (4 เม.ย. 2562)
รับเหรียญทอง ผู้ที่ได้คะแนนเต็ม สอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 (3 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน พัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 (3 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน คีย์บอร์ดพื้นฐาน ชั้น ป.1-ป.3 (3 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 4/3 (3 เม.ย. 2562)
ตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (3 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 4/2 (3 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 4/1 (3 เม.ย. 2562)
รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (2 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน รำไทย (2 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน กีฬาเทเบิลเทนนิส (2 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน กีฬาเทควันโด (2 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง (1 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน กีตาร์ (1 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 2/7 (1 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 2/6 (1 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 2/5 (1 เม.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 2/4 (1 เม.ย. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน กิจกรรมศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ ป.4-6 (29 มี.ค. 2562)
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน กิจกรรมบาสเกตบอล (29 มี.ค. 2562)
บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 2/3 (29 มี.ค. 2562)
|<  << 1 2 3 4 5 6  >>   >|