Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลากลับประเทศจีน (11 ก.ย. 2561)
การแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 (11 ก.ย. 2561)
ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป. 1-3 (11 ก.ย. 2561)
ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และงานวิจัยระดับนักเรียนโครงการ GLOBE ประจำปี 2561 (11 ก.ย. 2561)
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. รณิศร แสนหลวง นักเรียนชั้น ป.5/6 ได้รางวัลในการแข่งขันกีฬาเทควันโด (11 ก.ย. 2561)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด กีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 (11 ก.ย. 2561)
กิจกรรมทัศนศึกษาเปิดโลกแห่งการเรียนรู้กับอาชีพในฝัน ณ kidZania (10 ก.ย. 2561)
ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6 (10 ก.ย. 2561)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 "นักวิทย์น้อย" (10 ก.ย. 2561)
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. จารุพิชญ์ บัวขุนเณร ชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน World Talent Invitational Mathematics Examinations 2018 World Time (10 ก.ย. 2561)
แข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 3 (8 ก.ย. 2561)
ขอเเสดงความยินดีกับ ด.ช. เทพพิทักษ์ สารธิยากุล ชั้นป.1/8 ได้รางวัลในการแข่งขันกอล์ฟ (7 ก.ย. 2561)
ขอเเสดงความยินดีกับ ด.ช. วิชาวินย์ ฐิติวัฒนาการ ชั้น ป.5/7 ได้รางวัลในการแข่งขันกอล์ฟ (7 ก.ย. 2561)
แข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ป.6 (7 ก.ย. 2561)
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน (7 ก.ย. 2561)
กิจกรรม Master chef kids (รอบชิงชนะเลิศ) (7 ก.ย. 2561)
ขอเเสดงความยินดีกับ ด.ช. จิรภัทร รุจิรวัฒน์ ชั้น ป.5/8 ได้รางวัลในการแข่งขันกอล์ฟ (7 ก.ย. 2561)
แข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 2 (6 ก.ย. 2561)
การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 5 (6 ก.ย. 2561)
ชมรมลดพุงลดโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (6 ก.ย. 2561)
การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 4 (5 ก.ย. 2561)
การแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 1 (5 ก.ย. 2561)
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ชิดตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี นักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลในการแข่งขันกอล์ฟ (5 ก.ย. 2561)
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี นักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลในการแข่งขันกอล์ฟ (5 ก.ย. 2561)
นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์ (5 ก.ย. 2561)
ชมรมตัดและพับกระดาษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (5 ก.ย. 2561)
นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้ (5 ก.ย. 2561)
นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล (4 ก.ย. 2561)
นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด (4 ก.ย. 2561)
นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า (4 ก.ย. 2561)
ชมรมเปตอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (4 ก.ย. 2561)
ชมรมภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (3 ก.ย. 2561)
ชมรมดนตรีไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (3 ก.ย. 2561)
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับชั้น ป. 3 (1 ก.ย. 2561)
ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2561 (1 ก.ย. 2561)
สภานักเรียนจัดการเเข่งขัน Master chef kids (รอบคัดเลือก) (1 ก.ย. 2561)
นักเรียน ป.3/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านเวียงพิงค์ (31 ส.ค. 2561)
นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า (31 ส.ค. 2561)
นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล (31 ส.ค. 2561)
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับชั้น ป. 5 (30 ส.ค. 2561)
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับชั้น ป. 2 (30 ส.ค. 2561)
แข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (30 ส.ค. 2561)
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด (30 ส.ค. 2561)
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตแมคเคน (30 ส.ค. 2561)
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล (30 ส.ค. 2561)
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 4 (29 ส.ค. 2561)
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 ระดับชั้น ป.1 (29 ส.ค. 2561)
กาดนัด MCP ครั้งที่ 2 (29 ส.ค. 2561)
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ (29 ส.ค. 2561)
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้ (29 ส.ค. 2561)
|<  << 1 2 3 4 5 6 7  >>   >|