Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (29 พ.ย. 2561)
สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 4 (28 พ.ย. 2561)
บันทึกวิดีโอการแสดงนักเรียน ระดับชั้น ป.3 และ ป.4 (ครั้งที่ 2) (28 พ.ย. 2561)
สภานักเรียนพร้อมกับตัวแทนนักเรียนบริจาคฝาอะลูมิเนียมและเงินบริจาค กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (28 พ.ย. 2561)
ชมรมฟุตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (27 พ.ย. 2561)
บันทึกวิดีโอการแสดงนักเรียน ระดับชั้น ป.1 และ ป.5 (ครั้งที่ 2) (26 พ.ย. 2561)
การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (26 พ.ย. 2561)
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (26 พ.ย. 2561)
การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (26 พ.ย. 2561)
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ (23 พ.ย. 2561)
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านสมานใจ (23 พ.ย. 2561)
การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (22 พ.ย. 2561)
กิจกรรม MCP LOY KRATONG COSTUMES CONTEST (22 พ.ย. 2561)
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน (22 พ.ย. 2561)
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล (22 พ.ย. 2561)
การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (21 พ.ย. 2561)
นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้ (21 พ.ย. 2561)
นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ (21 พ.ย. 2561)
การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (20 พ.ย. 2561)
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวันวชิราวุธ (20 พ.ย. 2561)
ชมรมแบดมินตัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (20 พ.ย. 2561)
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า (20 พ.ย. 2561)
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล (20 พ.ย. 2561)
กิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง (20 พ.ย. 2561)
กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (20 พ.ย. 2561)
การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (20 พ.ย. 2561)
กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (19 พ.ย. 2561)
กิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (16 พ.ย. 2561)
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง "World of Dance" (16 พ.ย. 2561)
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง "The Legends of our heroes" (16 พ.ย. 2561)
นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ (16 พ.ย. 2561)
นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านสมานใจ (16 พ.ย. 2561)
ประชุมและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของ ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (15 พ.ย. 2561)
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (15 พ.ย. 2561)
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล (15 พ.ย. 2561)
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน (15 พ.ย. 2561)
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด (15 พ.ย. 2561)
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ป.6 (14 พ.ย. 2561)
กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (14 พ.ย. 2561)
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ (14 พ.ย. 2561)
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้ (14 พ.ย. 2561)
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโรงรียนสอนคนตาบอด (13 พ.ย. 2561)
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า (13 พ.ย. 2561)
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล (13 พ.ย. 2561)
ทัศนศึกษา (Field Trip)ชั้น ป.1 เเละป.2 (9 พ.ย. 2561)
ทัศนศึกษา (Field Trip)ชั้น ป.3 เเละป.4 (9 พ.ย. 2561)
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมบ้านสมานใจ (9 พ.ย. 2561)
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ (9 พ.ย. 2561)
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว (9 พ.ย. 2561)
ชมรม Crossword Game ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (8 พ.ย. 2561)
|<  << 1 2 3 4 5 6 7  >>   >|