Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 15038 : แข่งขัน English Speaking Contest 2017 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 2

งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ จัดการแข่งขันจัดการแข่งขันEnglish Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ระดับชั้นป. 2 รอบชิงชนะเลิศ  ที่ อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด) ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในสัปดาห์ห้องสมุด ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2560 โดยมีกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับนักเรียน อาทิ กิจกรรม Walk Rally การแข่งขัน English Speaking Contest ทุกระดับชั้น การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2016 การออกร้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์นานมี บุ๊คส์ เเละสำนักพิมพ์สายใจ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 45 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - การแข่งขัน English Speaking Contest 2017 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 2
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 249 ครั้ง (Login 13 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 236 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<
รูปที่ 1
()
รูปที่ 2
()
รูปที่ 3
()
รูปที่ 4
()
รูปที่ 5
()
รูปที่ 6
()
รูปที่ 7
()
รูปที่ 8
()
รูปที่ 9
()
รูปที่ 10
()
รูปที่ 11
()
รูปที่ 12
()
รูปที่ 13
()
รูปที่ 14
()
รูปที่ 15
()
รูปที่ 16
()
รูปที่ 17
()
รูปที่ 18
()
รูปที่ 19
()
รูปที่ 20
()
  1 2 3