Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 15049 : นักเรียนชั้น ป.2 ชมละครเรื่อง "พระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาคร"

นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ชมละครภาษาไทย เรื่อง "พระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาคร"จากคณะคนทำคนดู ในวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 08.30-10.00 น. ณ อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 1 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - นักเรียนชั้น ป.2 ป.3 ป.5 และ ป.6 ชมละครภาษาไทย จากคณะคนทำคนดู
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 158 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 152 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()
  1