Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 15067 : กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีผลงานการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 
ได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีผลงานการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 
1. ด.ญ. ณัฐณิชา คำวัง ชั้นป.4/1 ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท
- เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ จากการแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 
- เหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 (5th TMC – Thailand Mathematics Contest)
- เหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2559
 
2. ด.ช. ณัชภัค คนใจซื่อ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 /2 ได้รับรางวัล 5,000 บาท
- เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ และเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
- เหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 (5th TMC – Thailand Mathematics Contest)
 
3. ด.ช. ญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ ชั้นป.6/1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
- เหรียญทอง การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ 2559 International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2016 (IMSO2016)
- รางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2559
 
4. ด.ช. รวินกร ยั่งยืน ชั้นป.6/4 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
- เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ระดับประเทศ)
- เหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 (5th TMC – Thailand Mathematics Contest)
 
5. ด.ช. ธีรดนย์ พุฒิไพโรจน์ ชั้นป.5/8 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
- เหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 (5th TMC – Thailand Mathematics Contest
- เหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ระดับประเทศ)
 
6. ด.ช. ธนินโชตน์ วิวัฒน์กมลชัย ชั้นป.6/8 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
- เหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 (5th TMC – Thailand Mathematics Contest)
- เหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ระดับประเทศ)
 
7. ด.ช. ยศภัทร ประพฤติ ชั้นป.4/1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท
- เหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
 
8. ด.ช. เพชรแท้ คุณดิลกกิตติ ชั้นป.4/7 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท
- เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 
 
9. ด.ญ. กานต์พิสชา โตไพบูลย์ ชั้นป.4/4 ได้รับรางวัล 2,000 บาท
- เหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 (5th TMC – Thailand Mathematics Contest)
 
10. ด.ช. จารุพิชญ์ บัวขุนเณร ชั้นป.5/6 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท
- เหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 (5th TMC – Thailand Mathematics Contest)
 
11. ด.ช. ธนกฤต แก้วจันทร์ ชั้นป.6/2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท
- เหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 (5th TMC – Thailand Mathematics Contest)
 
12. ด.ช. อติวิชญ์ วิชิตตระกูลถาวร ชั้นป.6/3 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท
- รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน รายการ Good Morning Vocab King Thailand (Season 3)
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 22 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีผลงานการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 322 ครั้ง (Login 18 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 304 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2