Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 15170 : แข่งขัน Montfort’s Got Talent The Best Musician รอบชิงชนะเลิศ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม จัดการแข่งขัน Montfort’s Got Talent The Best Musician รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ค้นหาความสามารถ พรสวรรค์ของนักเรียน เเละส่งเสริมการเเสดงออกของนักเรียนในด้านต่างๆ โดยผลการเเข่งขันมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศระดับชั้น ป.1-ป.3 ได้แก่ เด็กชายณกรณ์ คู่เจริญถาวร ชั้น ป.3/6 (ตีกลอง)รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายอชิรวิชญ์ ประสบเกียรติ ชั้น ป.3/6 (เล่นเปียโน) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายธีรภัทร วงษ์สันติสกุล ชั้น ป.3/9 (เล่นเปียโน)ผลการเเข่งขันระดับชั้น ป.4-ป.6 รางวัลชนะเลิศ ได้เเก่ เด็กหญิงปราษิยา รามโยธิน ชั้น ป.4/4 (เล่นอิเล็คโทน)รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงทรรศิกา วรรณรักษ์ภิญโญ ชั้น ป.4/5 (เล่นเปียโน) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่เด็กหญิงนภัสรพี ชัยวงศ์ ชั้น ป.6/3 (เล่นคลาริเน็ต)

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 101 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 2 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - การแข่งขัน Montfort’s Got Talent The Best Musician รอบชิงชนะเลิศ
       - สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม Montfort’s Got Talent ประจำปีการศึกษา 2560
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 264 ครั้ง (Login 38 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 226 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6