Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 15664 : ผลงานการประกวดภาพระบายสีกิจกรรมคริสต์มาส

งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันคริสต์มาส โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาสที่พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดมา

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมการประกวดวาดภาพและระบายสีวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
       - กิจกรรมการประกวดวาดภาพและระบายสีวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
       - กิจกรรมการประกวดวาดภาพและระบายสีวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
       - กิจกรรมการประกวดวาดภาพและระบายสีวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 520 ครั้ง (Login 18 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 502 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 ชนะเลิศ ด.ญ. พิชญาภร โออริยกุล ป.1/2 เลขที่ 37
()

รูปที่ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. วรณัณญา ด้วงประเสริฐ ป.1/7 เลขที่ 34
()

รูปที่ 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. ภริดา ชื่นโชติทรัพย์ ป.1/5 เลขที่ 31
()

รูปที่ 4 ชนะเลิศ ด.ช. ภทรดนัย เผือกไร ป.2/7 เลขที่ 27
()

รูปที่ 5 รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. นภาภัทร พริบไหว ป.2/2 เลขที่ 11
()

รูปที่ 6 รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. อารมณ์ดี มณีชาติ ป.2/7 เลขที่ 14
()

รูปที่ 7 ชนะเลิศ ด.ช. ธรรมวิชญ์ เหมันต์วิเชียร ป.3/9 เลขที่ 6
()

รูปที่ 8 รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ แดงตันกี ป.3/6 เลขที่ 49
()

รูปที่ 9 รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. นาวินดา คำภีระ ป.3/8 เลขที่ 38
()

รูปที่ 10 ชนะเลิศ ด.ช. ทินภัทร สุนันธไชย ป.4/6 เลขที่ 38
()

รูปที่ 11 รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. ถมทอง นาคะเกศ ป.4/5 เลขที่ 45
()

รูปที่ 12 รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. ทัชชญา วรรณศุภลาภ ป.4/6 เลขที่ 28
()

รูปที่ 13 ชนะเลิศ ด.ญ. นฤภร ไชยมะโน ป.5/8 เลขที่ 11
()

รูปที่ 14 รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. สิริอาภา ปันทุราภรณ์ ป.5/2 เลขที่ 45
()

รูปที่ 15 รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. ณัฏฐธิดา บัวอินทร์ ป.5/4 เลขที่ 33
()

รูปที่ 16 ชนะเลิศ ด.ช. ทวิภัค ภานุทัศนาภร ป.6/1 เลขที่ 18
()

รูปที่ 17 รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. อติวิชญ์ วิชิตตระกูลถาวร ป.6/3 เลขที่ 21
()

รูปที่ 18 รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. พีรยาเพ็ญ ศิริภาณุพงศา ป.6/1 เลขที่ 42
()
  1