Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 15709 : ซ้อมใหญ่การแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (ป.6)

นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ซ้อมใหญ่การแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” ซึ่งทางโรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00-21.30 น. ณ หอประชุม Saint Gabriel โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตามหลักสูตร ผ่านกิจกรรมเข้าจังหวะ และออกกำลังกาย ให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน สถาบัน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 67 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมงานประจำปี Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud”
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 221 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 211 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4