Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 15712 : งาน Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (การแสดงระดับชั้น ป.1 ป.4)

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดงานประจำปี Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (การแสดงระดับชั้น ป.1 ป.4)  ขึ้นในวันที่20 ธันวาคม 2560 โดยการสนับสนุนของสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย เเละสมาคมผู้ปกครอง และครู วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ทีเสริมสร้างความรู้ตามหลักสูตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดี และแสวงหาความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหารายได้ในการสนับสนุนพัฒนา และปรับปรุงด้านกายภาพของโรงเรียน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 481 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 1 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - งาน Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (การแสดงระดับชั้น ป.1 ป.4)
       - สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมงานประจำปี Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud”
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 599 ครั้ง (Login 44 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 555 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25