Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 15935 : พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์

งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมกับคณะครูคาทอลิกและนักเรียนคาทอลิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณมิสซาศุกร์ต้นเดือน โดยร่วมกันโมทนาคุณพระเป็นเจ้า เพื่อขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่ง และฝากทุกสิ่งให้กับพระเป็นเจ้าตลอดเดือน ณ วัดน้อยพระเมตตา ในวันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 11 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 184 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 175 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()
  1