Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 16015 : ประกวดการไหว้

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมประกวดการไหว้ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 13 -15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 4) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการไหว้อย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึก และอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และวัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 72 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 1 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมประกวดการไหว้
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 338 ครั้ง (Login 15 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 323 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4