Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 16109 : นักเรียนรับเกียรติบัตรผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสิริอาภา  ปันทุราภรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-10.45 น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ และยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูแก่เยาวชนผู้ที่ได้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 16 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - นักเรียนรับเกียรติบัตรผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 177 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 165 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()
  1