Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 16193 : รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ GLOBE Student Research

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม ขอเเสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลขวัญใจมหาชน การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ GLOBE Student Research Competition 2018 ผลงานวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำแม่ฮาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่” เมื่อวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมวินเซอร์สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งจัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
นักเรียนที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ด.ญ. ณัฐณิชา คำวัง ป.4/1
ด.ช. จารุพิชญ์ บัวขุนเณร ป.5/6
ด.ญ. รวินดา อลัน ป.5/9

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 9 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()
  1