Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 16194 : กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)อัลบั้ม 1

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมรสื่บสานและอนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) โดยทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนทำกิจกรรม ในฐานต่างๆ ที่นอกจากจะได้รับความสนุกสนานแล้ว ยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องเรื่องความเป็นมาของวันสงกรานต์ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวคณะครูอาวุโส สรงน้ำนักบุญหลุยส์ และสรงน้ำพระพุทธรูป โดยกิจกรรมจัดขึ้น ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 120 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 345 ครั้ง (Login 19 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 326 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6