Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 16630 : พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โดยงานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวอนขอพระพร พระหรรษทาน พลังสติปัญญาจากพระเจ้า สำหรับการเรียนการสอน ตลอดจนทำกิจกรรมต่างๆ โดยพิธีจัดขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) ซึ่งชมรมครูอาวุโส เเละสมาคมผู้ปกครองเเละครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 38 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 322 ครั้ง (Login 35 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 287 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2