Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 16779 : ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันหุ่นยนต์รักษ์ริมปิง

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันหุ่นยนต์รักษ์ริมปิง ผลการแข่งขัน ได้รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศ,​ รองชนะเลิศอันดับ 5 และรางวัลชมเชย จากจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 26 ทีม

ด.ช. ธนัทธรณ์ ใจบุญ ชั้น ป.5/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ด.ช.แทนคุณ เดือนดาว  ชั้น ป.5/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5
ด.ช.วรวิชชา  ด้วงประเสริฐ  ชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5
ด.ช.จิรัฏฐ์  ชวชาติ  ชั้น ป.6/9 ได้รับรางวัลชมเชย
ด.ช.กันต์ธีร์  ชวชาติ  ชั้น ป.3/8 ได้รับรางวัลชมเชย
ด.ช.รณิศร  แสนหลวง ชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลชมเชย 
ด.ช.ณภัทร  ทัศนภักดิ์  ชั้น ป.5/8 ได้รับรางวัลชมเชย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 22 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - นักเรียนตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันหุ่นยนต์รักษ์ริมปิง
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 101 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 90 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2