Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 16791 : เลือกตั้งประธานนักเรียน 2561

ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ จากสถานการณ์จำลองในเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน ตลอดจนฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง กิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 08.20-14.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งของเเต่ละห้องเรียน โดยผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียนได้ คือ นักเรียน คุณครู เเละมาสเตอร์ ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 63 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - การเลือกตั้งประธานนักเรียน
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 252 ครั้ง (Login 24 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 228 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4