Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17005 : การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ
งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ ได้มีการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน 
1. Mr. Jacek Andrzej Pierzynski 
2. Miss Janice Yunting Celestial 
3. Miss Irene Legaspi Panes 
4. Mr. Raymond Ong Samporna
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 2 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()
  1