Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17060 : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (6th Thailand Mathematics Contest) จัดโดย สมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำประเทศไทย (International Mathematics Contest Union Thailand Secretariat) ดังต่อไปนี้
 
ด.ช. รณกร ระวังงาน ชั้น ป.6/4 เหรียญทอง
ด.ช.ปัณณทัต ตันเรืองพร ชั้น ป.4/7 เหรียญเงิน
ด.ช. วริทธิ์ธร รัฐผไทย ชั้น ป.5/3 เหรียญเงิน
ด.ช. ณัชภัค คนใจซื่อ ชั้น ป.5/5 เหรียญเงิน
ด.ช. จารุพิชญ์ บัวขุนเณร ชั้น ป.6/2 เหรียญเงิน
ด.ช. ธีรดนย์ พุฒิไพโรจน์ ชั้น ป.6/8 เหรียญเงิน
ด.ญ. ฆฤณ เตชะมันท์นภัส ชั้น ป.3/2 เหรียญทองแดง
ด.ญ. ณัฐณิชา คำวัง ชั้น ป.5/5 เหรียญทองแดง
ด.ช. ศุภกริชชฐ์ ปัญญแสง ชั้น ป.5/7 เหรียญทองแดง
ด.ช. รณิศร แสนหลวง ชั้น ป.5/6 เหรียญทองแดง 
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 2 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 237 ครั้ง (Login 24 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 213 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()
  1