Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17062 : ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ธนัทธรณ์ ใจบุญ ชั้น ป.5/5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ธนัทธรณ์ ใจบุญ ชั้น ป.5/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการแข่งขันหุ่นยนต์รักษ์ริมปิง PING-RiverSurface Sweeper Robot Workshop
ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ และรางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์วิ่งเร็ว รางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์ม้าลากเลื่อน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หุ่นยนต์ซูโม่ และเทคนิคยอดเยี่ยม จาการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ชิงแชมป์ประเทศไทย Zeer-Trtc Robotic Olympiad Thailand 2018 ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 3 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 209 ครั้ง (Login 21 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 188 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()
  1