Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17202 : การยกเลิกและการขอและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ
การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน 1. Mr. Nathaniel Luke Phillips 2. Miss Victoria Harrison  การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน 1. Mr. William Matthew Skelton 
และการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน 1. Mr. Jason Yunting Celestial 2. Mr. Russell John Ramos Micumao ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 3 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - การยกเลิกและการขอและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 5 ท่าน
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()
  1