Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17514 : อบรมลูกเสือจราจร ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้มีการอบรมลูกเสือจราจร ประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ “สภาพปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุจากการจราจร” หัวข้อ“กฎ ระเบียบพื้นฐานการจราจรเบื้องต้น” และฝึกปฏิบัติ - สัญญาณมือจราจร - สัญญาณนกหวีดจราจร โดยกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-15.30 น. ณ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 61 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 2 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - อบรมลูกเสือจราจร ประจำปีการศึกษา 2561
       - สรุปประเมินการอบรมลูกเสือจราจร ปีการศึกษา 2561
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 264 ครั้ง (Login 16 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 248 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4