Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17625 : ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี นักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลในการแข่งขันกอล์ฟ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. อิงตะวัน  หวังรุ่งวิชัยศรี  นักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลในการแข่งขันกอล์ฟ ดังนี้
 
รางวัล 2nd Runner Up ในการแข่งขันกอล์ฟ The 7th Annual Hills Asia Pacific Junior
Golf Tour Japan Open Championship ซึ่งรับรองโดย Japan
Golf Association เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น
 
รางวัล 1st Runner Up ในการแข่งขันกอล์ฟ True Vision Singha Junior Golf Championship 2018 ครั้งที่ 4  
เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ Thanya Golf Club กรุงเทพฯ และได้คะแนนสะสมเป็นอันดับ 1 เป็นตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนในวันที่ 4-7 ธันวาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย
 
 
รางวัล Winner ในการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2018-2019 (ภาคเหนือตอนบน) 
เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ สนามกอล์ฟแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 7 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 89 ครั้ง (Login 21 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 68 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()
  1