Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17669 : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 "นักวิทย์น้อย"
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 "นักวิทย์น้อย" เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษาไทย ร่วมกับกลุ่มทรู และนักเรียนที่ได้รับรางวัล มีรายชื่อดังนี้
 
ด.ช.มนัสนันท์ ว่องเกียรติถาวร นักเรียนชั้น ป.6/6
ด.ญ.เอมิกา ลาภหลาย นักเรียนชั้นป.6/8
ด.ญ.ชลิตา ทองงามแท้ นักเรียนชั้นป.6/1
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 96 ครั้ง (Login 14 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 82 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()
  1