Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17674 : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด กีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด กีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ. เชียงใหม่ ซึ่งมีรายชื่อดังนี้
 
1. ด.ญ. พลอยแก้วใส    วัฒนานันท์  นักเรียนชั้น ป.2/7  ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  POOMSE สายเหลือง อายุไม่เกิน 8 ปี 
และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทยุวชน หญิง อายุไม่เกิน 7-8 ปี รุ่น C
 
2. ด.ช. ปัณณวิชญ์ นิลสกุล นักเรียนชั้น ป.4/2 ได้รางวัลชนะเลิศ ยุวชนชาย อายุ 9-10 ปี Class C รุ่น E 
และได้รางวัลชนะเลิศ ยุวชนชายอายุไม่เกิน 10 ปี KYORUGI POOMSE สายแดง
 
3. ด.ช. วัชริศ   หาญผจญศึก  นักเรียนชั้น ป.4/2 ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 9-10 ปี รุ่น B KYORUGI
 
4. ด.ช. รณิศร  แสนหลวง  นักเรียนชั้น ป.5/6 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 9-10 ปี รุ่น D 
 
5. ด.ช. กันต์ธีร์   วัฒนานันท์  นักเรียนชั้น ป.5/7 ได้รางวัลชนะเลิศ POOMSE สายเขียว อายุไม่เกิน 10 ปี
และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 9-10 ปี รุ่น C
 
6. ด.ช. ทชากร เที่ยงทางธรรม นักเรียนชั้น ป.4/1 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทยุวชน ชาย อายุไม่เกิน 9-10 ปี รุ่น E
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด การแข่งขันกีฬานักเรียน ระหว่างภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 88 ครั้ง (Login 20 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 68 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1