Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17677 : ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และงานวิจัยระดับนักเรียนโครงการ GLOBE ประจำปี 2561
ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และงานวิจัยระดับนักเรียนโครงการ GLOBE ประจำปี 2561 โดยมีนักเรียนจากประเทศไทย 8 โรงเรียน ไต้หวัน 5 โรงเรียน และเวียดนาม 2 โรงเรียน เมื่อวันที่ 19-23 สิงหาคม 2561 ณ Impact เมืองทองธานี
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 21 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 128 ครั้ง (Login 17 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 111 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2