Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17680 : การแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 
เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการแข่งขันกรีฑา ดังนี้ 
 
กรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย 
- รางวัลคะแนนรวม อันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย
- ได้เหรียญรางวัลทั้งหมด  2 เหรียญทอง, 2 เหรียญเงิน, 1 เหรียญทองแดง 
เหรียญทอง วิ่งผลัด 4 x 200 เมตร
1. เด็กชายอรรถนนท์    จักรวาล  ชั้น ม.1/9
2. เด็กชายเกล้าณพัฒน์  อุโมงค์ ชั้น ป.6/5
3. เด็กชายเอกพงค์  กาวมาลา ชั้น ป.6/6
4. เด็กชายจิตติพัฒน์  สุจริต ชั้น ป.6/4
 
เหรียญทอง ทุ่มน้ำหนัก
1. เด็กชายสิรภพ   ฝั้นติ๊บ ชั้น ป.6/2
 
เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4 x 200 เมตร
1. เด็กชายเอกนภัทร  ชูชัยมงคล ชั้น ป.5/7
2. เด็กชายณัชพล  มูลตา ชั้น ป.6/4
3. เด็กชายรณกร    ระวังงาน ชั้น ป.6/4
4. เด็กชายรัชชานนท์  ตุ่นแก้ว ชั้น ป.6/3
 
เหรียญเงิน วิ่ง 1,500 เมตร
1. เด็กชายเกล้าณพัฒน์  อุโมงค์ ชั้น ป.6/5
 
เหรียญทองแดง  วิ่ง 800 เมตร
2. เด็กชายเกล้าณพัฒน์  อุโมงค์ ชั้น ป.6/5
 
 
กรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
- ได้รางวัลคะแนนรวมอันดับที่ 1   
- ได้เหรียญรางวัลทั้งหมด 5 เหรียญทอง, 1 เหรียญเงิน, 2 เหรียญทองแดง
เหรียญทอง วิ่ง 100 เมตร
1. เด็กหญิงชฏาวดี    หลวงแก้ว ชั้น ม.1/9
 
เหรียญทอง วิ่ง 200 เมตร
1. เด็กหญิงชฏาวดี      หลวงแก้ว ชั้น ม.1/9
 
เหรียญทอง ทุ่มน้ำหนัก
1. เด็กหญิงธญชนก    ยาวิชัย ชั้น ม.1/5
 
เหรียญทอง วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร 
1. เด็กหญิงอรนิชชา ชูชัยมงคล    ชั้น ป.5/9
2. เด็กหญิงพชรพร  พิพัฒน์สวัสดิกุล    ชั้น ป.6/7 
3. เด็กหญิงกมลพรรณ  รัชชุศิริ ชั้น ป.6/9
4. เด็กหญิงอัยลิสา  ลออชัยรังษี    ชั้น ป.6/9 
5. เด็กหญิงอมิตา มณีโสภล ชั้น ม.1/7 
 
เหรียญทอง วิ่งผลัด 4 x 200 เมตร
1. เด็กหญิงพัชญธิดา  สุขชัย ชั้น ป.6/7 
2. เด็กหญิงอมลวรรณ   ชมภูคำ ชั้น ม.1/7
3. เด็กหญิงอมิตา มณีโสภล ชั้น ม.1/7
4. เด็กหญิงชฏาวดี  หลวงแก้ว ชั้น ม.1/9 
 
เหรียญเงิน วิ่งผลัด 100 เมตร
1. เด็กหญิงพัชญธิดา  สุขชัย ชั้น ป.6/7 
 
เหรียญทองแดง  วิ่ง 200 เมตร
1. เด็กหญิงพัชญธิดา  สุขชัย ชั้น ป.6/7  
 
เหรียญทองแดง   วิ่ง 1,500 เมตร
1. เด็กหญิงปุรัสกร  ประวัง ชั้น ป.5/2  
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 24 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 199 ครั้ง (Login 23 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 176 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2 เด็กหญิงอมิตา มณีโสภณ ชั้น ม.1/7
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7 เด็กชายเกล้าณพัฒน์ อุโมงค์ ชั้น ป.6/5
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9 เหรียญทอง วิ่งผลัด 4 x 200 เมตร 1. เด็กชายอรรถนนท์ จักรวาล ชั้น ม.1/9 2. เด็กชายเกล้าณพัฒน์ อุโมงค์ ชั้น ป.6/5 3. เด็กชายเอกพงค์ กาวมาลา ชั้น ป.6/6 4. เด็กชายจิตติพัฒน์ สุจริต ชั้น ป.6/4 เลขที่ 11
()

รูปที่ 10 เด็กชายเอกพงค์ กาวมาลา ชั้น ป.6/6
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13 เด็กชายเอกพงค์ กาวมาลา ชั้น ป.6/6
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20 เด็กหญิงอมลวรรณ ชมภูคำ ชั้น ม.1/7
()
  1 2