Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17685 : ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ในวันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร Ambrosio
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 1 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนร่วมประชุมสามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 65 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 64 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1