Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17741 : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลThe Regional Eagles' Cup 2019
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอล ได้รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันบาสเกตบอล "The Regional Eagles' Cup 2019" เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ Chiang Mai International School ซึ่งมีรายชื่อดังนี้
1. เด็กชายปภิณวิช วังทองคำ นักเรียนชั้น ป.5/1
2. เด็กชายปัญญา สุวิทย์ศักดานนท์  นักเรียนชั้น ป.5/1
3. เด็กชายอธิย์รัช วงศ์จิระมนัส นักเรียนชั้น ป.5/2
4. เด็กชายอัครวัฒณ์ สายหล่อ นักเรียนชั้นป.5/2
5. เด็กชายปภังกร แสนเรือน นักเรียนชั้น ป.5/2
6. เด็กชายวรณัน นันตัง นักเรียนชั้น ป.5/4
7. เด็กชายสุทธิภัทร ฟุ้งกลิ่นผกาทิพย์ นักเรียนชั้นป.5/6
8. เด็กชายสิรภพ ฝั้นติ๊บ นักเรียนชั้น ป.6/2
9. เด็กชายอัษฎาวุธ พรมแสนสุข นักเรียนชั้น ป.6/2
10. เด็กชายแสน สว่างธนกิจ นักเรียนชั้น ป.6/5
11. เด็กชายกันตวิชญ์ วัฒนาศิลป์ นักเรียนชั้น ป.6/8
12. เด็กชายปุญชรัศมิ์ บังคมเนตร นักเรียนชั้น ป.6/8
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันบาสเกตบอล
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 213 ครั้ง (Login 30 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 183 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1