Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17744 : ขอแสดงความยินดีกับด.ญ. นฤภร ไชยมะโน ชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดวาดภาพตามรอยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ หมอเจ้าฟ้า ครั้งที่ 2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. นฤภร  ไชยมะโน นักเรียนชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (ภาพวาดสีชอล์ก) การประกวดวาดภาพตามรอยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ หมอเจ้าฟ้า ครั้งที่ 2 เนื่องในวันมหดล ซึ่งได้จัดโดยชมรมสรรค์ศิลป์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ และโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 5 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()
  1